CERAMICA
meșteșug, artă și știință

Autor: Lucia Neagu
Ediție îngrijită de Cristina Popescu Russu

Contact
Coperta carte

Introducere

Este o carte de învățătură. Sub formă de carte-album, ea prezintă cititorului îndeletnicirea și arta ceramică însoțită de explicarea fenomenelor ce au loc în devenirea ei. Conținutul este generos și riguros organizat. Cartea acoperă multiple aspecte ale prezenței ceramicii privite din diverse puncte de vedere, cu generalități și detalii, evaluări tehnice, estetice, științifice aprecieri comparative, exemplificări istorice și contemporane, sfaturi practice și bibliografie.

“Niciodată nu am găsit un studiu atât de complex prezentând arta, meșteșugul și știința ceramicii, practic, sub toate aspectele.”

Prof. univ. dr. Gh. Achitei
Rector al IAP N. Grigorescu