CERAMICA
meșteșug, artă și știință

Autor: Lucia Neagu
Ediție îngrijită de Cristina Popescu Russu

Contact
Coperta carte

Introducere

Este o carte de învățătură. Sub formă de carte-album, ea prezintă cititorului îndeletnicirea și arta ceramică însoțită de explicarea fenomenelor ce au loc în devenirea ei. Conținutul este generos și riguros organizat. Cartea acoperă multiple aspecte ale prezenței ceramicii privite din diverse puncte de vedere, cu generalități și detalii, evaluări tehnice, estetice, științifice aprecieri comparative, exemplificări istorice și contemporane, sfaturi practice și bibliografie.

“Niciodată nu am găsit un studiu atât de complex prezentând arta, meșteșugul și știința ceramicii, practic, sub toate aspectele.”

Prof. univ. dr. Gh. Achitei
Rector al IAP N. Grigorescu

Cui se adreseaza cartea

STUDENȚI

Studenți, profesori și artiști ceramiști

STUDENȚI

Primii beneficiari ai acestei cărți sunt studenții din învățământul de artă, viitorii artiști creatori în ceramică. Asimilarea cunoștințelor tehnice, istorice, artistice, științifice, și a spiritului specific al materialului argilos, le va facilita găsirea propriului vocabular de exprimare a sensibilității lor. Și artiștii ceramiști maturi, în funcție de interesele lor, vor putea găsi în această carte informații și surse noi de inspirație în creația lor.

GALERII

Specialiști si critici de artă, cercetători din muzee și galerii de artă

GALERII

Cercetătorii din muzee, galerii și criticii de artă vor găsi conținutul acestei cărți bogat, divers, valoros și util în activitatea lor curentă de analiză și apreciere a ceramicii artistice. Cunoașterea aprofundată a  potențialului de exprimare a materialului ceramic, a tehnicilor utilizate și știința ce stă in spatele transformărilor ceramice  contribuie la o apreciere obiectivă a ceramicii artistice.

INDUSTRIE

Personalul tehnic din industria ceramică

INDUSTRIE

Parcurgerea acestei cărți de către personalul tehnic din industria ceramică lărgește orizontul de cunoaștere și întărește semnificația activității depuse. Înțelegerea tehnologiei, științei și a istoriei ceramicii duce la cunoașterea procesului ceramic în ansamblu și la mândria de a se identifica cu întregul,  nu doar cu segmentul în care sunt implicați direct.

PUBLIC

Publicul larg care este iubitor de artă

PUBLIC

Nu în ultimul rând, datorita vocabularului simplu și explicațiilor ușor de înțeles, cartea se va putea bucura de aprecierea unui public larg de iubitori de frumos, doritor de a-și îmbogăți cunoștințele și a pătrunde  prin cunoaștere la tainele ceramicii, inaccesibile publicului pe parcursul istoriei.

0
PAGINI
0
CAPITOLE
0
SUBCAPITOLE
0
FOTOGRAFII
0
DESENE
0
FORMULE

Pagini exemplificative

Cuprinsul cărții

Partea I: Ciobul Ceramic

 • Materii prime plastice
 • Specificul materialelor argiloase
 • Proprietățile materialelor argiloase
 • Materii prime neplastice
 • Pregătirea materiilor prime
 • Compoziția maselor ceramice
 • Prepararea maselor ceramice
 • Practica de atelier
 • Modelarea pastei
 • Multiplicare manuală
 • Fasonare industrială
 • Uscare
 • Ipsos de modelaj
 • Confecționarea tiparelor
 • Arderea
 • Tipuri de ardere
 • Dirijarea arderii
 • Transformările masei la ardere
 • Ciobul ceramic
 • Defectele ciobului

Partea II: Suprafața ceramică

 • Decorare prin eliminare de masă
 • Decorare prin impresiune
 • Decorare prin aplicare de masă
 • Efecte decorative în modelare
 • Accentuarea decorului în relief
 • Structuri policrome
 • Decorare cu angobe
 • Decorare sub glazură
 • Decorare peste glazura crudă
 • Decorare peste glazura arsă
 • Decorare cu lustere
 • Decorare cu preparate din metale prețioase
 • Tehnici speciale de decorare
 • Sticla și glazurile ceramice
 • Diversitatea glazurilor
 • Oxizii și materiile prime
 • Teoria și calculul glazurilor
 • Glazuri solubile și fritate
 • Aspecte speciale la formarea glazurilor
 • Glazuri opace
 • Glazuri mate
 • Oxizii metalici și culoarea glazurilor
 • Glazuri speciale
 • Testarea și evidența glazurilor
 • Prepararea și aplicarea glazurilor
 • Defectele glazurilor

Partea III: Cuptoare ceramice

 • Amenajări primitive
 • Cuptoare cu tiraj ascendent
 • Cuptoare cu tiraj transversal
 • Cuptoare cu tiraj descendent
 • Cuptoare cu tiraj mixt
 • Cuptoarele secolului al XX-lea
 • Materiale de construcție
 • Construirea unui cuptor

Tirajul redus face cartea disponibilă un timp limitat

Despre autor

Lucia Neagu este un specialist cu o pregătire universitară complexă. Studiile superioare le-a făcut în China, în Specialitatea Ceramică. Ulterior a avut posibilitatea să le completeze cu o documentare în SUA și Europa. Timp de trei decenii a funcționat, cu rezultate strălucite, în calitate de cadru didactic, predând Tehnologia Ceramicii, la fostul Institut de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”. Sub îndrumarea sa s-au format, de-a lungul anilor, numeroși artiști ceramiști ce s-au impus drept nume de referință în arta românească.

Lucia Neagu

Din partea autorului

Mulțumesc foștilor mei studenți – astăzi, artiști ceramiști consacrați – pentru atenția cu care au urmărit  cursul meu de tehnologia ceramicii, adaptat la specificul activității artistice. Entuziasmul lor mi-a întărit  dorința de a scrie cartea de față, simțind ca e de datoria mea sa o fac și astfel să onorez șansele pe care le-am avut în formarea mea.

Am avut șansa să fiu primul artist ceramist caruia i s-a încredințat cursul de tehnologia ceramicii la Institutul de Arte Plastice. Eram convinsă ca pot oferi studenților un curs proaspăt, atrăgător, documentat, într-o viziune globală, adaptat la nevoile artistului ceramist contemporan, diferit de tehnologia ceramicii  industriale. Am îndemnat studenții să dobândească încrederea și curajul de a interveni creator în modificarea materialelor și a procesului pentru maximizarea expresiei creației lor artistice.

Doresc sa îmi exprim recunoștința pe care o am pentru artiștii ceramiști contemporani din țară și din străinătate care mi-au oferit, fără rezerve, imagini ale lucrărilor lor.

Rămân îndatorată artistei ceramiste Cristina Popescu Russu care, în 2017, a insistat să reiau manuscrisul și s-a implicat efectiv, adăugând pasiunii pentru ceramică, dragostea pentru această carte, îngrijind ediția până la publicare.

Mulțumiri speciale doamnei Anca Vlad pentru susținerea publicării acestei cărți. Recunoștință Fundației Fildas și programului Catena pentru Artă, care au sponzorizat tiparul.

Admirație echipei de la editura Monitorul Oficial, care cu meticulozitate și profesionalism, a adus manuscrisul la un înalt standard editorial.

Aprecieri domnului Roland-Edgar Vasiliu pentru tratarea sensibilă a graficii acestei cărți complexe.

Coperta carte - spate
Cristina Popescu Russu - portret

Ediție îngrijită de Cristina Popescu Russu

Cristina Popescu Russu este o ceramistă de prestigiu internațional, membră a Academiei Internaționale de Ceramică (AIC / IAC) din Geneva, membră a U.A.P din România, curatoare și manager de proiect al galeriei Galateea din Bucuresti, singura galerie de ceramică contemporană din România.

Cristina s-a implicat să asigure ca această carte își atinge potențialul maxim. Prin efortul ei neprecupețit în actualizarea textului, inserarea de imagini, scrierea legendelor și atenție la cele mai mici detalii, ea a contribuit la perfectarea manuscrisului și finalizarea cărții. Cristina a urmărit procesul pas cu pas și până la publicare. Implicarea ei generoasă se reflectă în standardul înalt de prezentare a acestei cărți.

Tiparul sponsorizat de Fundația Fildas și programul Catena pentru Artă

Servicii editoriale și tipografice indeplinite de Monitorul Oficial.

Dimensiune carte 23 cm x 27 cm, 1,6 kg; hârtie cretată mat 115 g/mp (interior), offset imp 70*100/120g/mp (forzat), cretată lucioasă 70*100/150g/mp (fete); cart leg 3 mm. Cromatica de 4 + 4 culori (interior), 4 + 0 culori si celofan mat (fete), 4 + 0 culori (forzat). Finisare legată 1/1 in hârtie celofanată si bloc cusut cu cotor drept. Ambalare infoliat individual.

Logo - Fildas Art, Programul Catena pentru Arta
Logo - Monitorul Oficial

Reacții de la cititori

Ne aflăm în fața unei cărți care, fără să fie literatură sau filosofie, se citește cu „sufletul la gură” și oferă un tip de satisfacție asemănător celui pe care îl produce orice text de excepție. Mărturisesc că, în tinerețea mea, mi-am dorit să citesc o asemenea carte. Niciodată nu am găsit un studiu atât de complex prezentând arta, meșteșugul și știința ceramicii, practic, sub toate aspectele. Nu mi-am imaginat că o asemenea lucrare a putut fi scrisă în România.

Prof. univ. dr. Gh. Achitei , Rector al IAP N. Grigorescu

Dacă nu vedeam, nu credeam, că este posibil o asemenea monumentală, excepțională a tot cuprinzătoare carte dedicată ceramicii. Faceți un mare serviciu României,  o țara cu  toți ceramiștii judicios aleși, extrem de valoroși, unde olăria o practică alții…  Păcat că nu o puteți publica în limba engleză. E prea mic orizontul în limba română. Va felicit din nou, am parcurs cu bucurie cele 360 de pagini, documente de erudiție și pasiune.

Patriciu Mateescu, Artist ceramist

Cartea ta e monumentală și impresionantă, sub toate aspectele, de la conținut la prezentare  Sinteza pe care o faci tu cred ca e prima de acest fel în românește și, deși bibliotecile lumii sunt acum accesibile oricui, în orice limbă, faptul că românii își regăsesc arta lor, cu personalitățile lor, pe pământul lor, poate va opune rezistență acestei globalizări care diluează brutal nuanțele. Este un mare serviciu pe care-l faci culturii române și te felicit din suflet.

Doina Anghel, Ceramista, artist digital

Pot afirma ca nu există în lume o carte mai concisă, cuprinzătoare și mai bine alcătuită despre ceramică, ca artă, meșteșug, știința și scrisă cu atâta  pasiune, cum a făcut-o Lucia,  din propria inițiativă. Cartea explică procesele  ceramice și atrage atenția asupra gândirii și deciziilor artistului. Ea va  reprezenta un fel de “Biblie” pentru cei pasionați de ceramică și s-ar cuveni tradusă în limba engleză și păstrată drept o contribuție la patrimoniul civilizației umane.

Delia Ilieșiu Prvacki, Artist ceramist

Așa cum ați remarcat, am fost foarte încântat și emoționat de aceasta colaborare, și consider ca va rezulta o carte excelentă, frumoasă bine scrisă, corectă din punct de vedere tehnic si științific,  foarte utilă celor interesați. Aș remarca încă odată talentul Dvs pentru a scrie un text cu un vocabular extins și cu multe și interesante informații. Felicitări !

Prof. Dr. Ing. Ovidiu Dumitrescu , Universitatea Politehnică din București

Arata minunat! Am răsfoit-o cu uimire si plăcere, textul îmi era cunoscut, dar forma finală m-a impresionat. Este opera vieții tale, o împlinire care merită toate elogiile. Trebuie sa te simți mândră pentru contribuția ta la formarea unor artiști de mare valoare. Te admir pentru faptul ca ai avut perseverența și tenacitatea să o reiei după atâția ani și să duci la bun sfârșit această lucrare monumentală.

Natalia Marcu, Etnograf

Citește “Lumea ceramicii”

Contact

Cartea a sosit!